TAULA RODONA | Fòrum civil

Llums i ombres en la regulació de les accions col·lectives

Dia: 20 de març de 2014

Hora: 19:15 h

Lloc: Palau Macaya

La tècnica pictòrica del clarobscur, basada en la combinació de contrastos d’il·luminació, va ser introduïda com a
eina per accentuar el protagonisme visual de determinats objectes en un quadre. El clarobscur acabaria derivant en
el tenebrisme, on només destacaven determinades figures, o fins i tot una de sola, sobre un fons obscur.

Les clàusules abusives han adquirit una posició central en l’actualitat jurídica i social, i ressalta en l’escena la
presència del consumidor, aquella persona física o jurídica que contracta al marge de qualsevol activitat o
finalitat professional o empresarial, amb l’únic objectiu de satisfer les pròpies necessitats de consum privat.

S’hauria de situar on queden, si entre els llums o les ombres, la seguretat jurídica, principis seculars del dret
processal com el de justícia pregada, dispositiu de les parts o el de congruència, o la suficiència o insuficiència,
en termes de compliment dels principis d’efectivitat i equivalència comunitaris, de la recent normativa de protecció
dels deutors hipotecaris, etc.

Davant les inicials llacunes normatives de l’ordenació jurídica espanyola en aquesta matèria, ha adquirit un
protagonisme significatiu la funció jurisdiccional atribuïda en exclusiva als jutges, investits per la doctrina del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de facultats per protegir d’ofici els consumidors davant clàusules abusives.

Com a plantejament per al diàleg entre els diferents operadors jurídics assistim en el panorama present a una
convivència de molt diferents criteris d’abordar l’enjudiciament de les condicions generals pretesament abusives,
estant obert el debat, més que mai, sobre els límits del principi d’intervenció positiva dels jutges i la seva
conjugació amb l’autonomia processal dels Estats membres, la mal·leabilitat de la preclusió en aquesta matèria, la
legitimació del Ministeri Fiscal, els contorns i efectes de les accions col·lectives, la distribució de matèries
entre jutjats de primera instància i del mercantil o les interaccions entre els processos declaratius i executius,
entre altres.

Ponents:

Sr. José María Paz Rubio

Fiscal del Tribunal Suprem

foto_JMPazRubio

Resum ponència

Sr. Eduardo Arbizu Lostao

Director dels Serveis Jurídics del BBVA

Juan-Aniol

Resum ponència

Sr. Manuel Almenar Berenguer

President de la Secció Primera de l’Audiència Provincial de Pontevedra

foto_ManuelAlmenar

Resum ponència